diller
İşlem Yapılıyor...

İznik - Alfred Körte

Alfred Körte Seyahatleri

İznik

Alfred Körte İznik Seyahati

Selçukluların çöküşünden ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan sonra Selçuklular onlara kültürü de miras bırakmışlardır. Bursa ve İznik’teki binalar ile Anadolu’da Selçuklu ruhunun etkisinin nasıl devam ettiğini görmek mümkün. Ama başlangıçta ne yapıldıysa öylece kalmıştır, gelişme yaşanmamıştır. Boğazda kalan tek şehir için yapılan savaş ve sonrasında ele geçirilmesi sonucunda okulların önemi Anadolu için arka plana itilmiştir ve yüzyıllar boyunca da Anadolu için geç Bizans dönemine kadar neredeyse hiç yeni bir şey yapılmamıştır.

Kaya, A. (2020). Almanca Seyahatnameler (1850-1912) temelinde Türkiyeye dair bir kültür rotası önerisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi.