diller
İşlem Yapılıyor...

Kahire - Antonio Tenréiro

Antonio Tenréiro Seyahatleri

Kahire

Antonio Tenréiro Kahire Seyahati

Surlar içinde Müslüman Araplar, Türkler, Yahudiler, Avrupa'dan gelen Hristiyanlar ve çeşitli milletlere mensup tüccarlar var. Bunlar arasında kesif bir ticaret var. Her biri bir villa büyüklüğünde bin haneli surlarla müstahkem ve bu surlarda kapıları bulunan 4 veya 5 aposentamentos var. Buralarda sadece büyük çaplı ticaret erbabı ve ticari eşya bulunur. Şehirde gördüğüm en mükemmel şey bu.
(ÖZBARAN, Salih, “Antonio Tenreiro’nun Osmanlı Topraklarında Yaptığı Gezi Notları”, TİD, II, 1984,s. 63-64.)