diller
İşlem Yapılıyor...

Şam - Antonio Tenréiro

Antonio Tenréiro Seyahatleri

Şam

Antonio Tenréiro Şam Seyahati

Halep pek tanınmış ve muazzam bir şehirdir. Yedi-sekiz bin hane olan nüfusunu Müslümanlar ve Hristiyanlar teşkil eder. Bir kısmı ticaret için gelen Venediklilerdir. Bir miktar Samiri ve Yahudi bulunmaktadır. Memlûk sultanı Avrupai tarzda bir saray yaptırmıştır. Şehirde çok fazla sipahi bulunmaktadır.

ÖZBARAN, Salih, “Antonio Tenreiro’nun Osmanlı Topraklarında Yaptığı Gezi Notları”, TİD, II, 1984, s. 62.