diller
İşlem Yapılıyor...

Diyarbakır - Antonio Tenréiro

Antonio Tenréiro Seyahatleri

Diyarbakır

Antonio Tenréiro Diyarbakır Seyahati

Caraemite (Diyarbakır) o taraflarda çok önemli bir krallığın merkezi olan bir şehirdir. Geniş bir yer kaplar. Çok muazzam surlarla ve duvarlarla çevrili olup hayranlık veren binalara sahiptir. Şehri boydan boya geçen bir nehir vardır. Yakubiler, Nasturiler, Dustimarlar denilen farklı adetlere sahiptirler ve dört bin kadar Hıristiyanlardır bunlar. Halk beyaz olup Arapça konuşmaktadır. Türkler ve diğer milletler de vardır. 

ÖZBARAN, Salih, “Antonio Tenreiro’nun Osmanlı Topraklarında Yaptığı Gezi Notları”, TİD, II, 1984, s. 59-61.