diller
İşlem Yapılıyor...

Halep - Antonio Tenréiro

Antonio Tenréiro Seyahatleri

Halep

Antonio Tenréiro Halep Seyahati

Halep çok büyük eski bir şehir olup surla çevrilidir. On-oniki bin hane olan nüfusunu Müslümanlar ve Hristiyanlar teşkil eder. Bir kısmı Nasturi bir kısmı Maruni'dir. Bir miktar Yakubi ve Yahudi bulunmaktadır. Hepsi yerli halk olup inançları değişiktir. Beyazdırlar ve Arapça konuşurlar.
(ÖZBARAN, Salih, “Antonio Tenreiro’nun Osmanlı Topraklarında Yaptığı Gezi Notları”, TİD, II, 1984, s. 61.)