diller
İşlem Yapılıyor...

Hatay - Bertrandon De La Broquiere

Bertrandon De La Broquiere Seyahatleri

Hatay

Bertrandon De La Broquiere Hatay Seyahati

Suriye’den çıkınca bizim Ermenistan adını verdiğimiz Türkmen ülkesine girdim; bu diyarın başkenti, onların Antekeye adını verdiği büyük bir şehirdi, biz ona Antakya diyorduk. Burası büyük bir şehir, Vaktiyle güzel bir şehir olduğu belli. Surları bugünde hala güzel yıkılmamış durumda. Yörede oldukça büyük dağlar var. Araplardan çok Türkmenler oturur kentte ve ayrıca onların çok miktarda hayvanları vardır. Bu insanların sonradan ehlileştirilmiş eşekleri de vardır. Bunlar oldukça iri cüsseli hayvanlar olmasına rağmen üzerlerine binen kimseyi görmedim. Bu ülkenin hükümdarı, gelenekler icabı Ramazan oğulları soyuna mensup olan büyük bir insan, yiğit ve zengin bir kişiydi; böyle olsa bile kimse sultanı kızdırmaya cesaret edemezdi.
SCHEFER, Charles, Bertrandon De La Braquire’nin Deniz Aşırı Seyahati, İstanbul 2000, s. 165