diller
İşlem Yapılıyor...

Adana - Bertrandon De La Broquiere

Bertrandon De La Broquiere Seyahatleri

Adana

Bertrandon De La Broquiere Adana Seyahati

Adana güzel bir çevrede ve denize oldukça yakın bir yerde kurulmuş, her yanı surlarla çevrilmiş, çok iyi durumda bir ticaret şehri idi. Adana adı verilen ve yüksek dağlardan büyük bir ırmak surlar boyunca akmakta ve üzerinde, şimdiye kadar gördüğüm köprülerden daha geç ve oldukça da uzun bir köprü bulunmaktaydı.
Kılınç, A. (2014). XV. ve XVII. uçuşlar arasında Anadolu'daki'e giden Batılı seyyah ve Anadolu yolculukları . Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.