diller
İşlem Yapılıyor...

Kütahya - Bertrandon De La Broquiere

Bertrandon De La Broquiere Seyahatleri

Kütahya

Bertrandon De La Broquiere Kütahya Seyahati

Cotthay, surların içine kapanmamış güzel bir şehir; büyük ve güzel bir kalesi var; dağ yönünde, birbiri üstüne üç sıra tahkimatla güçlendirilmiş olan bu kale çifte surlarla son derece iyi korunuyordu, burası Murat Beyin büyük oğluna aitti( Sultan Murad’ın büyük oğlunun adı Ala Eddin idi ve Amasya sancakbeyiydi.) Burada benimde içinde bulunduğum kervanla birlikte Mekke’den geldiği söylenen bir Hatun’un huzuruna, bazı adamların çıktığını gördüm. Bu Hatun Camussat paşa adında bir Türk valisinin karısıdır ve beyliklerin bir kısmı onun yönetimi altındadır.
Kılınç, A. (2014). XV. ve XVII. yüzyıllar arasında Anadolu üzerinden Kudüs'e giden Batılı seyyahlar ve Anadolu hakkındaki izlenimleri Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.