diller
İşlem Yapılıyor...

Cenzur - C. H. Dickson

C. H. Dickson Seyahatleri

Cenzur

C. H. Dickson Cenzur Seyahati

Zanzour, Trablusgarp kıyılarında yer alan ve zengin toprak ve kaliteli sularıyla ünlü en güzel bölgelerden biri olarak görülebilir. Ayrıca, bu bölge yaşanabilir ve ılıman bir iklime sahiptir. Yaklaşık 4.000 Arap ve birkaç Yahudi’den oluşan bir nüfusu vardır. Merkezinde eski bir Fas kalesinin yükseldiği bu yerleşim yeri, kaktüs ve incir ağaçlarıyla çevrili bahçelerle uzayıp gitmektedir. Bölgenin ürünleri krallık döneminde de özellikle değer gören- zeytinyağı, kavun, mısır, hurma ve soğandır. …Bu bölgedeki yerliler; soylarının “Sidi El-lijeh”adlı ünlü bir Faslı dervişten gelmesi nedeniyle kutsallık iddialarına sahiptir. Geleneklere göre bu derviş, 12. yy ’da bu kesimlerde Muhammed’in dinini ileri süren ilk kişi idi. Toprağı Zanzour’unkinden kalitesiz olsa da, Zaviye de aynı ürünleri vermektedir. Diğer taraftan, bütün bu ürünlere Hükümetin tekeline aldığı tütün ekimini dâhil edebiliriz. Bazı bölgelerde, özellikle sonbahar da sıtmanın çok yaygın olduğu Soagha vahasında, hüküm süren iklim sağlık için çok da uygun değildir. Dikkate değer diğer bir şey ise hükümetin denetimi altında yapılan ipekböcekçiliğidir. 

ÖZDAĞ, A. Konsolos yardımcısı CH Dickson’un Trablus’ tan Gademis’e seyahatine dair raporundan alıntı (1852). Tarih Araştırmaları Dergisi, 36(61), 139-148.