diller
İşlem Yapılıyor...

Yefren - C. H. Dickson

C. H. Dickson Seyahatleri

Yefren

C. H. Dickson Yefren Seyahati

Yefren civarında yükselen bu bölgedeki en yüksek zirve, deniz seviyesinden 2800 feet yüksektedir. Evler sadece bir katlıdır. Alçak ve gelişi güzel görünümleriyle çok ilkel yapıdadır. Evler alçı taşıyla sağlamlaştırılmış taşlarla inşa edilmiştir, fakat dıştan sıva yapılmamıştır. Fakat Zintan bölgesi bütün bunlara bir istisna oluşturmaktadır. Gharian’da olduğu gibi bölge insanı yer altı odalarında yaşamaktadır. Hiçbir kuyu ya da kaynağın olmadığı bu yerlerde, yağmur suyunu biriktirmek için su depoları inşa edilmiştir. Bu biriken sular, daha sonra sadece evde kullanmak için saklanmaktadır. Yazın ise toprak için hiçbir sulamaya izin verilmemektedir. Fassato ve Yefren, akarsulardan sağlanan en saf ve temiz suya sahiptir. …Bölge insanı 3 farklı sınıftan oluşmaktadır: Birincisi, Berberi soyundan gelen asıl yerliler (Aborijinler)dir. Berberi dilini kısmen korumuş olsalar da konuştukları dil, Tuarekler ve Gadames yerlileri tarafından konuşulan dil ile benzerlik göstermektedir. Bu sınıf, İslam’ın 4 mezhebinin herhangi birine ait değildir. Vahabilere benzemekle birlikte bazı inançlarda farklılaşmaktadır. Bu nedenle, kendini İslam’ın bir beşinci tarikatına dâhil etmiş ve kendilerini Khoumsa olarak adlandırmıştır.

ÖZDAĞ, A. Konsolos yardımcısı CH Dickson’un Trablus’ tan Gademis’e seyahatine dair raporundan alıntı (1852). Tarih Araştırmaları Dergisi, 36(61), 139-148.