diller
İşlem Yapılıyor...

Eskişehir - Charles Texier

Charles Texier Seyahatleri

Eskişehir

Charles Texier Eskişehir Seyahati

Camilerin uzaktan görünüşü güzeldir; evlerin üzerinde yükselen yedi sekiz minare manzara hoş bir tenevvü (çeşitlilik) hâsıl eder. Şehir, biri evlerin ve diğeri büyük çarşının ve hamamların bulunduğu ticaret yerleri olmak üzere iki mahalleye ayrılmıştır. Bunlar birbirine taştan bina edilmiş uzun birer rıhtım ile bağlıdır.
Charles Texier, Küçük Asya; Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, (Çev. Ali Suat), Cilt: II, Ankara 
2002, s. 345.