diller
İşlem Yapılıyor...

Antalya - Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatleri

Antalya

Evliya Çelebi Antalya Seyahati

Şehirde 28 mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerin 4'ü kale içinde, 24'ü ise kale dışındadır. Kale dışındaki mahallelerin 4'ü Rum Mahallesidir. Şehirde 190 hane Rum olup, hepsi Türkçe konuşmaktadır. Kale içinde 3000 kadar kiremit örtülü eski ev ve 70 sokak mevcuttur. Sokaklar temiz ve kaldırımlıdır. Şehrin üç tarafı bahçelerle çevrilidir. Limana bakan şehrin evleri bağ ve bahçeli olup, her evde çardak bulunmaktadır. Bedesteni sur dışında bulunan şehrin dışarı ile irtibatını 4 büyük kapı sağlamaktadır. Kapılardan biri karaya, üçü ise limana açılır.


ARMAĞAN, A. L. (2005). XVI. yüzyılda Antalya. Tarih Araştırmaları Dergisi, 24(38), 93-111.