diller
İşlem Yapılıyor...

Atina - Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatleri

Atina

Evliya Çelebi Atina Seyahati

Dünyanın bütün camilerini gördük ancak iç kale olan Akropolis'teki cami gibisini görmedik. Önceleri tanrı heykelinin durduğu bölmeden mihrap ile minber arasında "dört adet kırmızı sütun daha vardır. Bu sütunlar üzerinde öd ağacından oymalı bir kubbe vardır. Sütunları muntazamdır. Bu Camiden başka aşağı şehirde üç cami ile yedi mahalle mescidi daha vardır. Bey Camii, kagir bina kubbeli, metin ve mamur cami-i pür-nürdur. Hacı Ali Camii üç kagir kubbeli ve kiremit örtülüdür. 
(Evliya Çelebi, Seyahatname, VIII, Tarih Encümeni Külliyatı, İstanbul Devlet Matbaası, 1928, s. 249.)