diller
İşlem Yapılıyor...

Budapeşte - Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatleri

Budapeşte

Evliya Çelebi Budapeşte Seyahati

Kitapları İncil, milletleri Îsevidir. Fakat putperest olmadıklarından kiliselerinde haçtan başka bir şey görülmez. Mezhepleri Lüteryendir (Protestan). Papişte (Katolik), yani papa mezhebinden değillerdir. Çok iyi zarafet ve belagat sahibidirler. Birbirleriyle devamlı hürmetle konuşan kibar insanlardır. Bu özelliklerinin yanı sıra çok temiz şehirleri vardır ve pislikten arınmış şehirler sayesinde birçok hastalıktan da korunmuşlardır. … Saz Macarlarının Osmanlıya isyanı hiç görülmemiştir. Çünkü bir alay akıllı, uzağı gören büyük tüccarlardır. [Evliya Çelebi (1984), Evliya Çelebi Seyahatnamesi, V, Haz., Mümin Çevik, Üçdal Neşriyat, İstanbul, s. 438-469]