diller
İşlem Yapılıyor...

Mekke - Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatleri

Mekke

Evliya Çelebi Mekke Seyahati

Mekke-i mükerreme ve Beytullâhi'l-Harem, Bekke isimli dar bir dere içine kurulan sürekli olarak yedi dereden akan yağmur suyunun bastığı bir yerdir.

Harem-i şerifin yeri çukurdur. Yağmur suyu ile taşıp sel olmasından ötürü bunu engellemek için Süleyman Han bu iş için Mimar Sinan'ı ve Kara Mahmud Paşa'yı mutemet tayin etti. Sinan dört tarafında olan otuz dokuz adet büyük kapıların eşiklerini yükseltip beşer altışar basamak taş merdiven ile çıkılıp onar ve on ikişer basamak taş merdiven ile inilen kapıyı yedi senede yaparak Harem-i şerifi yeniden genişletti.

Bâb-ı Selâm'ın iç kat kapıları merdivensiz olup dış katında olan Bâb-ı Selâm altı basamak taş merdiven ile yüksektir. Bütün hacıların ilk defa Harem-i şerife Bâb-ı Selâmdan girmesi şarttır. Bâb-ı Selâm doğuya açılan yan yana sıralı üç kat yüksek kapıdan meydana gelir.

Bostancı, T. (2019). Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'ne Göre Mekke (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 71.