diller
İşlem Yapılıyor...

İskenderiye - Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatleri

İskenderiye

Evliya Çelebi İskenderiye Seyahati

Kal'a-i İskenderiyye-i gevher-nigin; ada gibi bir burnun ucunda üç tarafı Akdeniz'e bakan 10 köşeli sağlam bir kale; Nil'in Akdeniz'e döküldüğü yerde Hızır ve Musa'nın buluştuğu Merecü'lBahreyn vardır; Kalyon ve Kadırga limanı ve bunların arasında İncir limanı bulunur. İskenderiye kalesi, 923 'te Sultan Selim fethidir. . Nil'in Nasıriyye'den gelen kolu, İskenderiye içinde sokak sokak akar. Buradan hurma ormanından geçerek kal'a-i Ebukir 'e gelir.
Tezcan, N. (2011). Nil Yolculuğu: Mısır, Sudan, Habeşistan. In Evliyâ Çelebi: doğumunun 400. yılında (pp. 244-265). TC Kültür ve Turizm Bakanlığı.