diller
İşlem Yapılıyor...

Massava - Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatleri

Massava

Evliya Çelebi Massava Seyahati

Musova halkı "dagi, bagi, zengidir"; cümle ülkeler Portakal, yani Portekiz, İngiliz burada Paşa sarayına yanaşır; kıblesi kuzeyedir, karşısı iki yüz mil uzaklıkta Yemen'in Luhya iskelesidir, kıymetli eşyaların bulunduğu Banyan mahzenleri vardır; şeddadi taş binadır; altın ve kuruş gayet çoktur; Banyaniler, Habeş Paşasına rüşvet verirler. Habeş Paşası ile Dumbiye sultanı arasında karşılıklı çok çeşitli ve kıymetli mal değişimine dayanan ticaret yapılır. Halkının ömrü uzundur. Banyaniler ateşperesttir ama şarap ve domuz eti tüketmezler. Gayet zengin ve temiz insanlar olup beyaz sarık sarıp beyaz Hint esvapları giyen bu halk, hesap işlerinden çok iyi anladığından ve güvenilir adamlar olduklarından, Habeş diyarının gelir giderleri ve gümrük defterlerinin tutulması işi onlara aittir.
Tezcan, N. (2011). Nil Yolculuğu: Mısır, Sudan, Habeşistan. In Evliyâ Çelebi: doğumunun 400. yılında (pp. 244-265). TC Kültür ve Turizm Bakanlığı.