diller
İşlem Yapılıyor...

Luksor - Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatleri

Luksor

Evliya Çelebi Luksor Seyahati

Eğer bu yüce şehrin özelliklerini gördüklerimiz üzre yazmaya kalksak gayrı kitabetten kalırız, heman kısaltmak daha iyidir. … Şehir yüce binaların olduğu kadim bir şehirmiş. Hala nice bin yüksek binalar ve göğe ulaşan saray kemerleri… ...niçe bin ayaklar altında kalmış narin kıymetli sütunlar ortalardadır. …Han ve cami' imaretlerin sütunlarının cümlesi bu şehirden gitmiştir. 
Tezcan, N. (2011). Nil Yolculuğu: Mısır, Sudan, Habeşistan. In Evliyâ Çelebi: doğumunun 400. yılında (pp. 244-265). TC Kültür ve Turizm Bakanlığı.