diller
İşlem Yapılıyor...

Mogadişu - Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatleri

Mogadişu

Evliya Çelebi Mogadişu Seyahati

Bahr-i Muhit’in ve Habeş ile Zenc Vilayeti’nin güneyinde bulunan Mukdisu, hâlihazırda Zencistan sultanının hükmü altında olup oldukça büyüktür. Bağı bahçesi ve suları bol olsa da mamur bir yer değildir. Halkının hepsi Malikî mezhebinden Müslümanlar olup beş vakit namaz kılıp, oruç ve haccı da yerine getirirler ancak uleması olmadığından İslam dininin emirlerine uyamazlar. Dilleri Arapça olmasına rağmen bir başka çeşit kelimeleri olan bu kavmin kendilerine has garip bir lehçeleri vardır. Hükmü hükumet nedir bilmezler. Ne zaman birbirleri arasında bir davaları olsa eğer şehirlerinde bir tüccar var ise varıp ona danışırlar. O adam hayır veya şer ne derse onun hükmüne uyarlar. Gayet ebleh adamlardır. Ama cesurdurlar. Portakal(Portekiz) kâfirleri, korkusuz olmalarından vilayetlerini işgal edemedi.
Çetin, F. (2015). Evliya çelebi ile nil boyunca seyahat. Akademik İncelemeler Dergisi, 10(1), 1-29.