diller
İşlem Yapılıyor...

Sevakin Adası - Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatleri

Sevakin Adası

Evliya Çelebi Sevakin Adası Seyahati

Sevakin önemli bir ticaret merkezidir. Sağlam  bir şekilde inşa edilmiş devlet binaları var. Fakat su kaynakları bakımından fukaradır. Ada küçük ve anakaraya yakın bir konumdadır.  Adada hepsi çamurla kaplı taş, sazlık ve çaputtan yapılmış yökün 260 ev mevcuttur.

Biri Özdemir Paşa 'nın yaptırdığı taştan  ve bir çoğu da çim ve sazlardan yapılan camiler vardır. Limanda (iskele) Banyan halkına (yani Hindular ve Jainler) ait kıymetli malzemelerle dolu depolar mevcut. Kervansaraylar, hamamlar, imarethaneler, bahçeler, meyve bahçeleri yoktur. Çünkü bu bölgeler Funjistan, Zenjistan ve Dumbistan hükümdarlarının limanı olarak kullanılır.

Çok zengin bir yerdir. Ada halkı Habeş Paşası tarafından görevlendirilmiş bir ağanın yönetimi altındadır. Ayrıca bu ağa, Süveyş Denizi’nden çıkarılan incilerden öşür, Donkolâb İskelesi’ne gelen gemilerden de gümrük vergisi alarak paşaya hesap verir. Etle’de yaşayan Sabiyy Zencileri de Habeş Paşasına otlak resmi verir.

Çetin, F. (2015). Evliya çelebi ile nil boyunca seyahat. Akademik İncelemeler Dergisi, 10(1), 1-29.

Orhun, F.Ç. (2019). Sevakin: Osmanlı İmparatorluğu'nda Kuzeydoğu Afrika Limanı. Tarih ve Gelecek Dergisi , 5 (1), 63-78.