diller
İşlem Yapılıyor...

Saraybosna - Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatleri

Saraybosna

Evliya Çelebi Saraybosna Seyahati

Bosna Sarayında Bosnevilere Boşnak denir ama bu yanlıştır. “bosgag” sağır kâf ile dev keferesi demektir. O yüzden onlara Bosnevî denmelidir. Halkı temiz, kadirşinas, inançlı, haramdan uzak duran, namaz kılan, heybetli, cesaretli, bahadır, neriman sıfatlı, uzun ömürlü, çalışkan ve güvenilir insanlardır. Kız ve kadınları çok salihadırlar. Onlar kapalı, güzel, yıldız gibi temiz, çekingendirler.

Evliya Çelebi (2010), Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 5. Kitap 2. Cilt, Haz. Seyit Ali Kahraman, Y.K.Y., İstanbul, s.595