diller
İşlem Yapılıyor...

Medine - Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatleri

Medine

Evliya Çelebi Medine Seyahati

“Bütün Müslümanların ulaşmak istediği Hz. Peygamberin nuruyla cennet bahcesi olan kabr-i şerîfi bu câmi‘ içindedir. Ve bu Medîne Kalesi içinde buradan başka bir yerde büyük bir cemaatle Cuma namazı kılınmamıştır. Esasen burası hac zamanlarında secde edilecek yer bulunmayan bir ulu câmi‘dir. Yedi iklimdeki İslâm diyârında böyle bir câmi‘-i ruhânî yoktur.

Öncekiler toplanıp Hz. Peygamber’in hatırı için buraya öyle yazılar, nakışlar ve işlemeler yapmışlar ki sanırsın cennettir. Zaten Cennettir. Zira bu cami hakkında sahih hadiste bütün kabirler ve minberler arasında Ravza Cennettir denmektedir.
 

Gemici, N. (2010). Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Hz. Peygamber ve Medine.  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (22), 245-266.