diller
İşlem Yapılıyor...

Aydın - Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatleri

Aydın

Evliya Çelebi Aydın Seyahati

Güzelhisar, Aydın Sancağı Paşası’nın hassıdır. Voyvodalıktır, yüz elli akçe şerif kazadır. Nahiyesi kuradır.Şeyhülislamı, nakibüleşrafı, ayan ve eşrafı, ulema ve sulehası, eimme ve hutebası, meşayihi gayet çoktur. Kethudayeri, Dergah-ı Ali yeniçeri serdarı ve kale dizdarı vardır. Kırk neferinin yarısı İzmir Sancakburnu Kalesi’ne nakledilmiştir. ...şehrin havası sahil havası gibidir. Kıble tarafında Menderes Nehri’ne varınca güney tarafı iki menzil ta deniz kıyısında Balat’a varıncaya kadar büyük bir ovadır. ...Bütün Anadolu seyyahları Arap ve Acem içinde Güzelhisarın helvacıyan civanları ünlüdür. ...her biri taze helvalardır ki insanın  ağzında erir. Ama her helvası dünyaya değer. Ama aşk olsun kuyruk yağıyla perverde olmuş beyaz halka çinisinde gözüm kaldı zira gayet leziz halka çinidir. ...kırk adet tezyin edilmiş mükellef bağlı bahçeli, gül bahçeli, çeşmeli, havuzlu ve şadırvanlı, nakışlı tavanlı, taraçalı kahveleri vardır. Zarif yerler olup hanende ve sazende, çalgılar, rakkase, şair, kıssahanlar ile dopdolu kahvelerdir.

Akabulut, O. N. (2008). Evliya Çelebi’ye göre Güneybatı Anadolu (Aydın Denizli Muğla), Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.