diller
İşlem Yapılıyor...

Muğla - Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatleri

Muğla

Evliya Çelebi Muğla Seyahati

Burası Anadolu Eyaleti’nde Menteşe Paşasının tahtıdır. Padişah tarafından paşaya verilen has 400.800 akçedir. Paşa sefer zamanı 1000 asker ile sefere katılır. ...Muğla’nın hemen ensesinde Yılanlı Dağı gökyüzüne uzanan bir sütün gibidir.  Tavas Kalesi’nden buraya gelene kadar taşlık, dikenlik, ormanlık ve ıssız yollardan geçtik. Harami korkusu içerisinde on dört saatlik yolculuktan Yılanlı Dağı’na çıkabildik. ...Şehrin kuzeyinde yalçın bir kaya üzerinde dört köşe, küçük bir kala var. Bu kala eskiden gayet sağlam ve sarp bir yerde imiş. ...Bütün halk bağlarında oturur. Yakın komşuluk ilişkilerinden dolayı birbirleri ile akraba gibidirler. Ailelerini birbirlerinden sakınmazlar. ...Halkın misafirperverliğini biraz yapmacıklı buldum zira şehirleri Anadolu diyarının bir köşesinde olduğundan herkesin geçtiği yol üzerinde değildir. Onun için güzel sohbet etmeği bilmeyen Türk tüccarlarıdır.

Akabulut, O. N. (2008). Evliya Çelebi’ye göre Güneybatı Anadolu (Aydın Denizli Muğla), Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.