diller
İşlem Yapılıyor...

Van - Frederıck Rıchard Maunsell

Frederıck Rıchard Maunsell Seyahatleri

Van

Frederıck Rıchard Maunsell Van Seyahati

Erzurum‐Van arasında yaşayan Kürtlerin ana geçim kaynağı koyun ve keçi besiciliğidir, aynı yörede yaşayan Ermeniler ise daha çok yerleşik bir yaşam tercih ederek tarım ve ticaret ile iştigal etmektedir. Van’ın toprakları oldukça verimlidir. Van ve çevresinde tarım kadar taşımacılık da ekonomik değere sahiptir.
Sakin, S. ve Kartın, C. (2013). İngiliz Seyyahlar Maunsell, Harris ve Sykes’ın Gözlemlerinde İran, Irak Ve Türkiye. Pursuit of History, (11).