diller
İşlem Yapılıyor...

Hakkari - Frederıck Rıchard Maunsell

Frederıck Rıchard Maunsell Seyahatleri

Hakkari

Frederıck Rıchard Maunsell Hakkari Seyahati

Haburda yabani koyun sürüleri bulunur. Burada bulunan domuz sürüleri ve boz ayılar özellikle geceleri ürünlere ciddi zarar verdiğinden halk şikayet eder. Cudi ve Gabar dağları arasında yer alan yükseltiler isimlendirilirken dikkatli olunması gerekir. Kürtler ve Hıristiyanlar bu yükseltilere farklı farklı isimler verir.
Sakin, S. ve Kartın, C. (2013). İngiliz Seyyahlar Maunsell, Harris ve Sykes’ın Gözlemlerinde İran, Irak Ve Türkiye. Pursuit of History, (11).