diller
İşlem Yapılıyor...

Konya - Hacı Âli Efendi

Hacı Âli Efendi Seyahatleri

Konya

Hacı Âli Efendi Konya Seyahati

Eskişehir’den Konya’ya üç konaklık sürede varılır. Selçukluların  pay-ı  tahtıdır. Mülûk-i Selçûkiyye’den  Sultan  Alâeddin  Keykubad  b.  Keyhüsrev’in  kabri ondadır. Şeyh Sadreddin-i Konevî, Bahaeddin Veled’i sultanü’l-ulema ordadır. Mevlânâ, Şems-i Tebrîzî, Sultan  Veled,  Hüsameddin  Çelebi Allah  onların  sırlarını  saklasın  bu zemîn-i pâkda defindir. Dervişlerin ve aşıkların mekanı seyirlik sekiz cennet köşesinden biri olduğu açık ve aşikardır. Nitekim demişlerdir. Beyt; Görmek ister isen eğer dünyayı yürü seyreyle varub Konya’yı.

Baştürk, S. (2013). Bir hac yolcusunun gözünden İstanbul’dan Hicaz’a Osmanlı şehirleri. Journal of Human Sciences, 10(1), 148-161.