diller
İşlem Yapılıyor...

Şam - Hacı Âli Efendi

Hacı Âli Efendi Seyahatleri

Şam

Hacı Âli Efendi Şam Seyahati

Humus şehrinden dört konaklık mesafede Şam şehrine varılır. Şam Cennet’ten bir köşedir. Birçok sahabenin mezarı buradadır. Ziyaretgâh ve ricaullah makamları buradadır. Acayip hamamları vardır.  Şehirde Hz. Peygamberin sancak-ı şerifi bulunur. Receb, Şaban ve Ramazan aylarının her Cuma’sında bu sancak çıkarılıp şehrin eski camisine getirilir ve Cuma namazı sonrasında ziyarete açılır.  Bu  esnada burada bulunan hac yolcuları da bu ziyarete iştirak edebilirler. Bu ziyaret esnasında yüksek bir iştiyakla salavatlar getirilir. Ramazan gecelerinde şehir kandillerle süslenir. Şehrin halkı sabahlara dek tekbir ve tehlil ve tesbih tekrarlar.

Baştürk, S. (2013). Bir hac yolcusunun gözünden İstanbul’dan Hicaz’a Osmanlı şehirleri. Journal of Human Sciences, 10(1), 148-161.