diller
İşlem Yapılıyor...

Mekke - Hacı Âli Efendi

Hacı Âli Efendi Seyahatleri

Mekke

Hacı Âli Efendi Mekke Seyahati

Mekke’de karşılayan kişiler "merhaba merhaba  yâ  Müslüman hacılar  hoş  geldiniz  ve  sefa  getirdiniz"  deyip  her  birinin ellerine  yapışıp haremullaha yönelirler. Ve her birini bâbü’s-selamdan  Harem-i Şerife yönlendirip tesbih ve tekbir ederek Beyt-i Şerif’e varıb mübarek Hacerü’l-Esved’e yüzlerini sürerler. Ve yedi kere Beyt-i Şerifi tavaf ederler. Az mesafedeki İbrahim aleyhi selamın makamında iki  rek‘at namaz kılıp sefa ile Merve’ye varıp gidip gelirler (sa’y ederler).

Baştürk, S. (2013). Bir hac yolcusunun gözünden İstanbul’dan Hicaz’a Osmanlı şehirleri. Journal of Human Sciences, 10(1), 148-161.