diller
İşlem Yapılıyor...

Humus - Hacı Âli Efendi

Hacı Âli Efendi Seyahatleri

Humus

Hacı Âli Efendi Humus Seyahati

Hama şehrinden üç konaklık bir mesafede Humus şehrine varılır. Burası İslam’ın büyük komutanı Halid b.Velid’in mezarının ve birçok sahabenin mezarının bulunduğu şehirdir. Humus şehrinin kalesinde Hulefa-i Raşidînden Hz. Osman’ın bizzat kendi eliyle yazdığı  Kurʻân-ıKerîm  bulunur. Sultanların arifi Bâyezid Bestâmi hazretlerinin mezarı buradadır ve bir ziyaretgahtır. Bu ziyaretgah ziyaret edilmeden geçilirse gaflet olur.

Baştürk, S. (2013). Bir hac yolcusunun gözünden İstanbul’dan Hicaz’a Osmanlı şehirleri. Journal of Human Sciences, 10(1), 148-161.