diller
İşlem Yapılıyor...

Hama - Hacı Âli Efendi

Hacı Âli Efendi Seyahatleri

Hama

Hacı Âli Efendi Hama Seyahati

Küçük  bir  konakta Hama şehrine varılır. Kadim bir şehirdir. Ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. Acaib binaları ve görülecek yerleri vardır ve çok ziyaretgâhları vardır. Asi suyu  üzerinde  Abdulkâdir  Geylanî  hazretlerinin  bir  misafirhanesi  vardır.  Mübarek bir makamdır ve lütufkâr ziyaretgâhdır.

Baştürk, S. (2013). Bir hac yolcusunun gözünden İstanbul’dan Hicaz’a Osmanlı şehirleri. Journal of Human Sciences, 10(1), 148-161.