diller
İşlem Yapılıyor...

Hakkımızda

TÜBİTAK 53. lise öğrencileri arası proje yarışması için hazırlanmış olan  E-Çelebi, CBS temelli bir web sitesidir. Sitemizde Osmanlı Devleti'nin topraklarını farklı zamanlarda gezip kaleme almış seyyahların gezdikleri coğrafya ve bu coğrafya üzerindeki insanların gündelik hayatları konu alınmıştır.
E-çelebi’de biz, Osmanlı seyyahlarının toplumsal kökeni, eğitim düzeyi, ön yargıları gibi faktörleri göz önünde bulundurmadan gezdikleri şehir ve o şehre ait unsurlar hakkında yazdıklarını olduğu gibi kendi ağızlarından aktarmaya çalıştık. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki bu seyyahlar Osmanlı Coğrafyasına uğrayamamış ancak Osmanlı’yı merak eden insanların meraklarını giderirken toplumun kafasında oluşan Osmanlı imajını da olumlu ya da olumsuz yönde etkilemişlerdir.
Osmanlı topraklarına uğrayan seyyahlar arasında kalıp yargılarından arınıp yalnızca gördüğünü yazmaya çalışanlar da; onların tam aksine daha önce kafasında oluşturmuş olduğu olumsuz imajı destekleyecek kanıtlar arayanlar da olduğu açıktır. Bu bakımdan bu seyahatnameler kaynak olarak incelenirken seyyahların Osmanlı şehirleri ve toplumu hakkında yazdıklarını hangi amaçla yazdığının iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.