diller
İşlem Yapılıyor...

İzmit - Hans Dernschwam

Hans Dernschwam Seyahatleri

İzmit

Hans Dernschwam İzmit Seyahati

İzmit’te, yüksek, çıplak, ve kayalık bir dağdan sonra alelade köylü kulübeleri var. Dar bir yol tepeden denize doğru iniyor, yolun sol kenarında büyük harap bir Rum şatosu ile karşılaştık. Şato bir kaya üzerine oturtulmuş. Buranın adı Hareke (Hereke) imiş. Şehir kısmen harap vaziyette, çok güzel eski bir Bizans şehri. Deniz kenarına yakın bir yamaç üzerine kurulmuş. Yamacın sonunda ki saray tepen aşağı sahile kadar iniyor. Bu şehir de İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulmuş ve etrafında bir sur var. Saray Budin’den daha yüksek bir tepe üzerinde. Çevresinde alçak, basit Türk evleri var. Şehirde birbirine benzer çok sayı da mermer sütun varmış. Bunlar alınıp satılıyormuş ve gemilerle İstanbul’a yollanıyormuş.

DERNİCHWOM, Hans, İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, (Çev. Yaşar Önen), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987, s. 210-211