diller
İşlem Yapılıyor...

Antalya - İbn Battuta

İbn Battuta Seyahatleri

Antalya

İbn Battuta Antalya Seyahati

İbn Battuta
Hıristiyan tacirler, şehrin en eski yerleşikleri olan Rumlar, Yahudiler, Müslüman ahali ve şehirdeki yöneticiler etrafı surlarla çevrili ayrı mahallelerde otururlar. Mahalleler arasında kapılar var. Müslüman ahali asıl şehirde yaşar. Şehir büyük bir surla kuşatılmıştır. Şehirde cuma namazı kılınan bir cami ile medrese ve zaviye, çok sayıda hamam, düzenli ve geniş çarşılar bulunur. Bağ ve bahçeleri çok, meyveleri leziz olan şehir, soğuk su kaynaklarına sahiptir.

ARMAĞAN, A. L. (2005). XVI. yüzyılda Antalya. Tarih Araştırmaları Dergisi, 24(38), 93-111..)