diller
İşlem Yapılıyor...

Denizli - İbn Battuta

İbn Battuta Seyahatleri

Denizli

İbn Battuta Denizli Seyahati

Burada dünyada eşi emsali olmayan, altınla işlemeli pamuklu elbiseler dokunur, pamuğun iyi vasıflı oluşu ve kuvvetle eğrilmiş bulunuşu onun uzun süre dayanmasını sağlar.

Malay, H. (1988), Antik Devirde Denizli Yöresinde Ekonomik Durum, Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyomu (27-30 Eylül 1988) Bildiriler, Denizli, s.295-298.