diller
İşlem Yapılıyor...

Tebriz - Jean-Baptiste Tavernier

Jean-Baptiste Tavernier Seyahatleri

Tebriz

Jean-Baptiste Tavernier Tebriz Seyahati

Bu Tebriz-Halep Yolu, at sırtında toplam 32 gün çeker. Ne var ki bütün yollardan daha kısa olmasına ve çok az yerde gümrük ödenmesine karşın ülkeyi işgal eden beylerin kendilerine kötü davranmasından korkan tüccarlar bu yolu izleme serüvenini pek ender göze alırlar. Zira soyulduklarında (bu sık sık olur) bu haksızlık karşısında haklarını hangi beye giderek yapabileceklerini bilmezler; hatta beyler bırakın bu adaletsizliği cezalandırmayı, ona icazet verirler. Eşkıyalar, İran’dan dönen kervanlarla değil, daha çok İran’a gidenlere saldırırlar. Çünkü kervanlar, İran’a giderken gümüş götürürler ve İran halkı da gümüşü çok severler…
Jean-Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi, (ed. Stefanos Yerasimos, çev. Teoman Tunçdoğan), İstanbul 2006.