diller
İşlem Yapılıyor...

İzmir - Jean-Baptiste Tavernier

Jean-Baptiste Tavernier Seyahatleri

İzmir

Jean-Baptiste Tavernier İzmir Seyahati

“Kent çok kalabalık ve asla doksan binin altına düşmüyor. Kentte üç aşağı beş yukarı altmış bin Türk, sekiz bin Rum, sekiz bin Ermeni ve altı yedi bin  Yahudi yaşıyor. Hepsi de ticaretle uğraşan Avrupalı Hıristiyanların sayısı çok az. Türklerin İzmir’de on beş camisi var. Yahudilerin yedi sinagogu, Ermenilerin bir tek kilisesi bulunuyor. Türkler Rumlar Ermeniler ve Yahudiler tepede yaşıyorlar; aşağıda deniz kıyısı boyunca kesimde Fransız, İngiliz Hollandalı ve İtalyan Avrupalı Hıristiyanlar  oturuyor.  
 

Jean Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi, Hazırlayan: Ali  Berktay, çev. Teoman Tunçdoğan, Kitap Yayınları, İstanbul, 2010.