diller
İşlem Yapılıyor...

İstanbul - Jean Thévenot

Jean Thévenot Seyahatleri

İstanbul

Jean Thévenot İstanbul Seyahati

İstanbul’un dolaşıp gördüğüm yerlerinden bu konuda zaten birçok kişi uzun uzun yazıp çizdiği için, kısaca söz ettim; şimdi dikkat edip öğrenebildiklerimden hareketle Türklerin boyu posu, gücü kuvveti, kıyafetleri örf ve adetleri, iş yapma etme biçimleri hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Türkler genellikle güzel adamlardır, gövdeleri mütenasiptir; öteki Avrupa ülkelerinde sık rastlanan kusurlar onlarda pek görülmez: hiç kambur yoktur, topal sayısı azdır ve Türk gibi kuvvetli deyişi asla boşuna söylenmemiştir; çünkü çoğu kuvvetli ve sağlam yapılıdır (Altıntaş, 2012). Bedenlerini zinde ve temiz tutmak için sık sık hamama giderler. Hamamlar 2 akçe olmak üzere ücretlidir. Türklerin en fakiri bile haftada bir kez hamama gider. Uzun bir hayat yaşarlar ve pek hasta olmazlar. …Hristiyan dünyada Türkler barbar ve imansız insanlar olarak bilinseler de onları tanıyıp onlarla iletişim kurmuş olanlar farklı düşünmektedirler; çünkü Türkler iyi insanlardır ve iyi bir empati yeteneğine sahiptirler. Dinlerine son derece bağlı ve hayırseverdirler; onlarda tefecilik büyük günahtır ve buna az rastlanır. Hükümdarlarına büyük saygı gösterirler ve ona itaat da kusur etmezler (Özsoy, 2012).
Altıntaş, A. M. (2012). Üç Fransız Seyyahın Gözünden İmparatorluğun Başkenti İstanbul ve Onun Sakinleri, Tarih ve Uygarlık Dergisi, İstanbul.
ÖZSOY, Ergün (2012). XVI. yy.da Alman Seyyahların Akdeniz De Türklerle Karşılaşmaları, Tarih ve Uygarlık Dergisi.