diller
İşlem Yapılıyor...

Bursa - Jean Thévenot

Jean Thévenot Seyahatleri

Bursa

Jean Thévenot Bursa Seyahati

Bu kervansaraylar bir hal gibi inşa edilmiş, boyları enlerinden uzun, büyük yapılardır. Bu yapıların ortasında büyük bir avlu bulunur; atlar, katırlar, develer ve kervanın diğer hayvanları burada kalırlar; bu avlunun etrafı ise büyük dış duvarın içine inşa edilmiş ve onunla bağlantılı üç ayak yüksekliğinde küçük bir duvarla çevrilidir. Bu küçük duvarın üstü düzdür ve altı ayak genişliğindedir. Bu tür duvarlara mastabez (mastaba) derler. Mastaba cami, medrese, han, saray gibi benzeri yapıtların yanlarında bulunan taş ya da ahşap sedirlere denir. (…) Bu kervansarayların bazıları da büyük birer ahır gibi inşa edilmiştir; bir tarafta atların bağlandığı yem tekneleri, diğer tarafta da adamların dinlendikleri, yemek yedikleri ve yatıp uyudukları mastabalar bulunur.

Thévenot, J. (2009). Thévenot Seyahatnamesi, 2. Baskı, Çev.: Berktay Ali, Kitapyayınevi.