diller
İşlem Yapılıyor...

İzmir - Jean Thévenot

Jean Thévenot Seyahatleri

İzmir

Jean Thévenot İzmir Seyahati

İyonya’nın bu önemli kenti eskiden Tantalus tarafından kurulmuş ve sonra Smirna adını almıştı; bu ad, o devirlerde Asya’yı istila eden ve bu kenti de alan Amazonlardan birinin adından geliyordu. Çok uzun süre sonra şehir bir depremle yerle bir olmuş ve Marcus Antonius tarafından limanın kolaylığından yararlanmak için denize daha yakın bir yere yeniden kurulmuştu. Ozan Homeros’un burada doğmasıyla övünen kente Türkler şimdi “İzmir” demektedir.


Thévenot, J. (2009). Thévenot Seyahatnamesi, 2. Baskı, Çev.: Berktay Ali, Kitapyayınevi.