diller
İşlem Yapılıyor...

Mekke - Johann Ludwig Burckhardt

Johann Ludwig Burckhardt Seyahatleri

Mekke

Johann Ludwig Burckhardt Mekke Seyahati

Mekke ve Cidde’de dilenci sayısı çok fazladır. Mekkelilerin geneli hafifmeşrep ve savurgandırlar. Hac sezonunda kazandıkları parayı iyi yaşam, giyim ve berbat haz tatminlerini karşılamak için hesapsızca harcarlar. Mekkelilerin Vehhâbîlere övgüler düzüyorlar. …Araplar doğal güzellikler karşısında Avrupalılara nazaran çok daha az duyarlıdırlar. …Mekke’deki dilencilerin çoğunluğunu Hintliler oluşturmaktadırlar ama dilenciler arasında en alçak gönüllü olanları yine Hintlilerdir.

Erol, H.İ. (2021). JOHN LEWIS BURCKHARDT, Arabistan Seyahatleri (Temmuz 1814-Haziran 1815), Büyüyenay, İstanbul 2019, 502 s.[Kitap Tanıtımı]. Belleten , 85 (303), 695-704.