diller
İşlem Yapılıyor...

Medine - Johann Ludwig Burckhardt

Johann Ludwig Burckhardt Seyahatleri

Medine

Johann Ludwig Burckhardt Medine Seyahati

Hicaz insanının kültüründe bir ekonomi yaklaşımı yer almaz. Tarlalar ekilmeyerek heba edilir. …Medineliler el işleri ve zanaatkarlıkta gönülsüzdürler. …Hicazlılar miskin tabiattadırlar. Mekke ve Medine’de yaşayanlar ölüm korkusu içine düşmedikçe bedeni hizmetçilik yapmazlar. Durumları iyileştiğinde ise hizmet işini terk ederek seyyar satıcı ya da dilenci olurlar. …Vehhâbîler Mescid-i Nebevî’ye Mescid-i Haram kadar saygı göstermediklerinden Medineliler tarafından hiç sevilmezler.

Erol, H.İ. (2021). JOHN LEWIS BURCKHARDT, Arabistan Seyahatleri (Temmuz 1814-Haziran 1815), Büyüyenay, İstanbul 2019, 502 s.[Kitap Tanıtımı]. Belleten , 85 (303), 695-704.