diller
İşlem Yapılıyor...

Taif - Johann Ludwig Burckhardt

Johann Ludwig Burckhardt Seyahatleri

Taif

Johann Ludwig Burckhardt Taif Seyahati

Arabistanlılar asil ve çok gururludurlar. Şehirlerde yaşayanlar, gerçek bedevi karakteri bozulmuş olanlar bile Arapça konuşmayan ya da hayat tarzı farklı toplumları küçümserler. …Arabistanda Kavalalı yönetimine gönülsüz bir şekilde boyun eğmişlerdir. İlk fırsatta bunun intikamını alacaklardır. Türklerin Arapçaya dair bilgileri azdır. Kuran okurken dahi telaffuzları kötüdür. Bu yüzden Araplar nezdinde değersizdirler ve hazzedilmezler. Çocuklar Türkî kelimesini birbirlerine hakaret ederken kullanırlar.

Erol, H.İ. (2021). JOHN LEWIS BURCKHARDT, Arabistan Seyahatleri (Temmuz 1814-Haziran 1815), Büyüyenay, İstanbul 2019, 502 s.[Kitap Tanıtımı]. Belleten , 85 (303), 695-704.