diller
İşlem Yapılıyor...

Kayseri - John Mc Donald Kinneir

John Mc Donald Kinneir Seyahatleri

Kayseri

John Mc Donald Kinneir Kayseri Seyahati

Kayseri Ovası, batıdan-doğuya doğru kendini Malatya’da Fırat’a boşaltan Karasu ya da Kara Irmak isimli bir ırmak tarafından sulanır. Kızılırmak’ta olduğu gibi. ilk baharda karların erimesi sırasında ovaları sık sı su altıda bırakmasına karşın, Pers’deki Hamadan’ın dibindeki Elwend gibi, Erciyes Dağı ovada birden bire yükselir. Fakat onun yükselmesi çok daha önemlidir. Ülkenin her tarafı kuru ve kavrulurken, yılın bu mevsimi boyunca, yüksekliğinin yarısı sonsuz bir kar bağı ile kuşatılmıştır.

Yaşar, Ö (2015). 19. YÜZYIL SEYAHATNAMELERİNDE YOZGAT VE ÇEVRESİ. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (51), 49-61.