diller
İşlem Yapılıyor...

İstanbul - John Sanderson

John Sanderson Seyahatleri

İstanbul

John Sanderson İstanbul Seyahati

Padişah kayığa bindiği zaman dümeni hep Bostancıbaşı kullanır. Bu kayıklar çok süslü ve görülmeye değer bir güzelliktedir. Kıç baştan başa fildişi, abanoz yahut denizaygırı dişindendir. Padişahın seksen tane seçme kürekçisi vardır, her kürekte ikişer ikişer çekerler. Bir tarafta yirmi kürek vardır. Kürekçiler hep beyaz mintan ve kırmızı serpuş giyerler.

Orhan Burian, "Türkiye Hakkında Dört İngiliz Seyahatnamesi", Belleten, cilt IV, sayı 58, Nisan 1951, Türk Tarih Kuruumu, Ankara