diller
İşlem Yapılıyor...

İstanbul - Josef Grunzel

Josef Grunzel Seyahatleri

İstanbul

Josef Grunzel İstanbul Seyahati

Her şeyden önce Anadolu demiryollarının yapımından bahsederken bir parça Alman kültürü çalışması olduğu gerçeğinden söz etmek gerekir. Anadolu’daki daha önceki demiryolu işletmeleri, yani Haydarpaşa’dan İzmit’e kadar olan hattı kapsayan ağ, sonra İzmir’den bir tarafı Aydın üzerinden diğer tarafı da Kasaba üzerinden giden iki hat ve sonuncusu Mersin- Adana güzergâhının tamamının yapımı İngilizlerin elindeydi. Ancak şimdi Türkiye’deki İngiliz etkisi tamamıyla geri çekildi ve Anadolu demiryolları Alman idaresi altında, Alman sermayesi ve Alman malzemeleriyle yapılıyor. Alman işletme ruhunun, kıskançlık ve gururla karışık duygularla ilerlemesini görüyoruz. Biz Avusturyalılar tabiri caizse yeni bir ülkenin kapısına geldiğimizde, kendimiz için mütevazı bir fayda sağlayacak hiçbir şey yapmadık. 

Kaya, A. (2020). Almanca Seyahatnameler (1850-1912) temelinde Türkiyeye dair bir kültür rotası önerisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış doktora tezi.