diller
İşlem Yapılıyor...

Erzurum - Joseph Pitton de Tournefort

Joseph Pitton de Tournefort Seyahatleri

Erzurum

Joseph Pitton de Tournefort Erzurum Seyahati

Erzurum kenti, coğrafyacıların yerleştirdiği gibi Fırat kıyısında değil, bu ünlü ırmak'ın kaynaklarının oluşturduğu bir havzadadır. ... Kentte iki ya da üç günlük uzaklıkta iyi bakır madenleri olduğunu, Rumların Mahallesi'nde işlenerek Türkiye'ye ve İran'a gönderilen bakırın büyük bölümünün buradan geldiğini öğrendik. Ayrıca Erzurum çevresinde ve bu kenti Trabzon'a bağlayan ana yol üzerinde gümüş madenleri olduğu da söylendi. ...2 Temmuz’u 3 Temmuz’a bağlayan gece Erzurum dolaylarına çok kar yağmıştı. ... Bodicuan adı verilen köyün yakınında konakladık. Dümdüz çok iyi ekilmiş Erzurum'un kırsal kesimi kadar özenle sulanan bu yörede tek ağaç bile görünmüyor. Eğer tarım bu kadar özenle yapılmazsa buğdayın yarısı kavrulurdu; bununla birlikte durum oldukça tuhaf: Bu tarlaları sulamak için yakındaki tepelerden kar getiriliyor. Oysa sıcaktan kavrulan ve yalnızca kışın yağış alan Ege adalarında ki buğdaylar dünyanın en güzel buğdayları. Bu da gösteriyor ki toprak her yerde aynı miktarda besleyici suyu taşımıyor. Ege adalarının toprağı develer gibi uzun süre su içmemek üzere su depoluyor.
Tournefort, J. P. (2005). Tournefort seyahatnamesi (Vol. 6). Kitap Yayinevi Ltd.