diller
İşlem Yapılıyor...

İzmir - Joseph Pitton de Tournefort

Joseph Pitton de Tournefort Seyahatleri

İzmir

Joseph Pitton de Tournefort İzmir Seyahati

İzmir, Levant’ın en büyük ve en zengin şehirlerinden birisidir; gelen malların yükleme ve boşaltımı için çok gerekli olan liman, depremler yüzünden yıkılmış olsa da hep yeniden inşa edilmiştir. Liman, bütün tüccarların buluşma yeri olduğu gibi, dünyanın her yerinden gelen malların da toplandığı bir merkezdir. Şehirde yaklaşık olarak 15. 000 Türk, 10. 000 Rum, 1. 800 Yahudi, 200 Ermeni ve 200’e yakın Frenk yaşamaktadır. İzmir’de, Türklerin 19 camisi, Yahudilerin 8 sinagogu, Rumların 2 kilisesi, Ermenilerin 1 kilisesi ve Latinlerin 3 manastırı bulunuyor. Latin Metropoliti’nin geliri 400 Roma Taler, fakat Rum Metropoliti’nin geliriyse 1. 500 kuruş. Ermeni Metropoliti ise, sadece kendi cemaatinin insanlarının verdiği bağışlarla yaşamakta; fakat diğer bütün Hristiyan metropolitlerinden daha iyi bir durumdadır. Bağışlar bayram günleri ve pazar günlerinde toplanıyormuş; bana söylenenlere göre bağışlar yılda 6-7 keseye yakın tutuyormuş.


Pınar, İ. (2013). İlk Karşılaşmalar İlk İzlenimler: Sefaretnamelerde ve Esaretnamelerde Batı Avrupalıların Osmanlı-Türk Algısı Üzerine Kaynaklar, Türk Yurdu Dergisi, C.33, S.310, s.52