diller
İşlem Yapılıyor...

Hanya - Joseph Pitton de Tournefort

Joseph Pitton de Tournefort Seyahatleri

Hanya

Joseph Pitton de Tournefort Hanya Seyahati

Bugün, Hanya adanın ikinci önemli kentidir. Kandiye kendinden küçük olması dışında, bu kentin kral naibi hem hanya valisinin, hem de Resmo valisinin üstüdür. Tüm Ada puluç Paşa'nın emrindedir ve her birinin kendi bölgesi vardır. Hanya'da yaklaşık 1500 Türk, 2000 rum, 50 Yahudi, 10-12 Fransız tüccar, yine Fransız bir konsolos ve bu ulusun din adamları olan iki Fransisken rahip yaşar. Kalenin bedenleri sağlamdır: surlar gayet iyi örülmüş, toprakları berkitilmiş, evlerine de oldukça derin bir hendek açılmıştır ve Kara tarafında sadece bir kapı vardır.
Tournefort, J. P. (2005). Tournefort seyahatnamesi (Vol. 6). Kitap Yayinevi Ltd.