diller
İşlem Yapılıyor...

Kıbrıs - Karabevnikov

Karabevnikov Seyahatleri

Kıbrıs

Karabevnikov Kıbrıs Seyahati

Kipr (Kıbrıs) şehri gemilerin sığınabileceği güvenli bir limana sahiptir. Kipr önemli bir liman, zeytinyağı ile sabun üretim merkezi ve çeşitli az bulunur malların bol olduğu bir yerdir. Buradan doğuya doğru iki yol vardır. Bunlardan ilki “Türklerin Şam olarak andıkları” “Damascus”‘a ve diğeri de “Jerusalem” yani Kudüs’e uzanıyor.
Altay Tayfun Özcan, “Karabevnikov’un Seyahatnamesine Göre 16. Yüzyılda İstanbul ile Kudüs
Arasındaki Yol ve Duraklar”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Vol:28, 2009, s. 270.